Podsumowanie kadencji 2010-2014

Podsumowanie kadencji 2010-2014

SZANOWNI PAŃSTWO!

Obdarzony przez Państwa zaufaniem zostałem radnym powiatu wielickiego. Mandat ten staram się przez cały czas wypełniać rzetelnie i odpowiedzialnie. Jako radny działałem aktywnie przez 4 lata uczestnicząc w sesjach, komisjach, spotkaniach. Zabiegałem i realizowałem ważne dla lokalnej społeczności zadania. Na bieżąco informuję o swoich działaniach na swojej stronie internetowej oraz na facebooku.

Chciałbym przedstawić Państwu podsumowanie różnych sfer dokonań dotyczących Gminy Niepołomice, w których miałem swój udział:

Drogi powiatowe: (remonty, nakładki, chodniki)

  • Remont ul. Krakowskiej w Niepołomicach , gdzie wykonano nową drogę wraz z chodnikiem na długości 2 km, oraz most na Podłężance w Podgrabiu
  • Droga Królewska w Niepołomicach
  • Droga Hysne –Mikoniowiec w Woli Batorskiej
  • Droga Sitowiec- Wola Batorska
  • Chodniki: Droga Królewska w Niepołomicach (od Bocheńskiej do drogi „krajowej”),

Jeszcze w tym roku:

  • Droga Królewska (dalsza część)
  • Hysne – Mikoniowiec (dokończenie)
  • Chodnik na Drodze Królewskiej (od „krajówki” do skrzyżowania z Myśliwską)
  • Ulica Krakowska (asfalt przy szkole)
  • Chodnik przy ul. Grabskiej, który ma służyć także jako ścieżka rowerowa

W sumie prace o wartości ok. 10 mln zł.

 

Oświata:

- powstanie największej inwestycji powiatowej: nowoczesnego obiektu dla Zespołu Szkół Zawodowych oraz Zespołu Szkół Specjalnych (szkoła podstawowa i gimnazjum) w Wieliczce. Oddany do użytku w tym roku pozwala na poprawę i poszerzenie oferty edukacyjnej także dla osób z gminy Niepołomice. Wspaniale wyposażone sale lekcyjne, nowoczesne pomoce dydaktyczne ułatwiają pracę i zwiększają efektywność i atrakcyjność zajęć. Młodzież szkół średnich oraz dzieci niepełnosprawne maja warunki najlepsze w całej Małopolsce!

- nowe miejsce dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wieliczce (ul. Niepołomska – budynek po Zespole Szkół Specjalnych), dzięki czemu zwiększa się dostępność i jakość usług,

- przyznawanie stypendiów dla najzdolniejszych uczniów szkół średnich oraz corocznych nagród dla najlepszych sportowców,

 

Współpraca z organizacjami, zdrowie i bezpieczeństwo:

- organizuję coroczne spotkania sportowe dla dzieci niepełnosprawnych na boiskach Orlik

-dobrze układa się współpraca z organizacjami pozarządowymi, które dzięki dofinansowaniu realizują wiele ciekawych inicjatyw o charakterze kulturalnym, turystycznym i sportowym.

- dofinansowanie szczepień ochronnych

- zakup samochodów oraz dofinansowanie funkcjonowania działalności Sanepidu, Policji oraz Straży Pożarnej.

 

Działalność społeczna

Jestem przewodniczącym klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość. Klub decyduje w ważnych sprawach powiatu, inicjuje, a także wspiera inicjatywy przyczyniające się do rozwoju powiatu. Przygotowywaliśmy także apele (m.in. w sprawie wsparcia klasztoru w Staniątkach, stopnia wodnego w Niepołomicach)

Jako przewodniczący Komisji Budżetu i Gospodarki Mieniem organizuję spotkania mające na celu jak najlepsze przygotowanie i realizacje budżetu powiatu, zwracając szczególna uwagę na wydatki inwestycyjne, aby powiat mógł się rozwijać. Pracuję ponadto w Komisji Oświaty, w Komisji Rewizyjnej, a także w Komisji Statutowej i Komisji Stypendialnej.

W Stowarzyszeniu Super Omnia Veritas organizuję coroczne uroczystości upamiętniające katastrofę smoleńską (stowarzyszenie ufundowało tablicę, która mieści się na murach Kościoła w Niepołomicach), zajmujemy się pomocą dla sióstr w Klasztorze w Staniątkach, byliśmy inicjatorem święta Żołnierzy Wyklętych, włączamy się w różnorodne akcje np. zbieranie podpisów przeciwko zmniejszeniu lekcji historii w szkołach, obowiązkowemu posyłaniu 6-latków do szkół, czy sprzedaży lasów państwowych.

Ostatnio zbieraliśmy podpisy i organizowaliśmy protest przeciwko funkcjonowaniu składowiska odpadów niebezpiecznych w firmie Clif w Niepołomicach, co spowodowało „obudzenie” się władz gminnych i zapowiedź rychłego zakończenia tej działalności. Sprawę tą będę na bieżąco monitorował.

Jestem prezesem MKS Spartakus w Niepołomicach, klubu który od ponad 20 lat prowadzi współzawodnictwo sportowe szkół o miano Najbardziej Usportowionej Szkoły Gminy Niepołomice, organizuje zawody sportowe, szkoli w sekcjach badmintona, tenisa stołowego, a od niedawna prowadzone są zajęcia w sekcji biegowej. Klub może poszczycić się wieloma sukcesami sportowymi łącznie z medalami Mistrzostw Polski.

Rodzina

Praca w samorządzie oraz działalność społeczna i sportowa nie przysłaniają mi tego, co w najważniejsze w życiu – a mianowicie rodziny. Chłopaki dorastają; Wojtek ukończył szkołę podstawową, realizuje się muzycznie, Tomek to zapalony piłkarz, a 6-letni Adaś niedługo zacznie edukację w klasie „0”. We wszystkich działaniach wspiera mnie żona Małgorzata.

Czas wolny spędzamy razem na wspólnych wyjazdach, wycieczkach rowerowych, wizytach na basenie, grze w piłkę. Radość, którą dostarcza ten czas jest bezcenna.

 

Informację o wszystkich działaniach można znaleźć na mojej stronie internetowej www.marekburda.pl oraz facebooku.

Zapraszam do kontaktu i współpracy w działaniach dla dobra lokalnej społeczności.

 

Marek Burda

Zobacz folder