Zmiana siedziby Starostwa

Zmiana siedziby Starostwa

Zmiana siedziby Starostwa

Marek Burda

2018-09-01

ZMIANA SIEDZIBY STAROSTWA POWIATOWEGO W WIELICZCE

Od dnia 1.09.2018 r. następuje zmiana - nową siedzibą Starostwa Powiatowego w Wieliczce będzie Pałac Przychockich mieszczący się pod adresem: Rynek Górny 2, 32-020 Wieliczka.

W budynku mieszczą się: Rzecznik praw konsumenta, zespół radców prawnych, finanse i księgowość, edukacja, sport i zdrowie, zamówienia publiczne i inwestycje, kadry, promocja, biuro obsługi urzędu, biuro rady powiatu wielickiego, dziennik podawczy, biuro Rady Powiatu oraz Zarząd Powiatu

Dotychczasowa siedziba, budynek przy ulicy Dembowskiego 2, nie będzie już w użytku Starostwa Powiatowego w Wieliczce.