Stypendia naukowe i artystyczne

Stypendia naukowe i artystyczne

Stypendia naukowe i artystyczne

brak kategorii

Marek Burda

2018-08-31

Stypendia naukowe i artystyczne

31 sierpnia 2018 r. mija termin składania wniosków o stypendia z Powiatowego Programu Stypendialnego dla uczniów zamieszkujących Powiat Wielicki lub uczęszczających do szkół prowadzonych przez Powiat Wielicki

Informacje dotyczące zasad przyznawania stypendiów oraz wzór wniosku znajdują się na stronie internetowej:

https://www.powiatwielicki.pl/aktualnosci,3879,stypendia-za-wyniki-w-nauce-oraz-za-osiagniecia-artystyczne-za-rok-szkolny-20172018.html

Zachęcam do składania wniosków.