Podsumowanie kadencji

Podsumowanie kadencji

Podsumowanie kadencji

Marek Burda

2018-09-01

 

       

SZANOWNI PAŃSTWO!

Chciałbym w krótkiej formie przedstawić działania, które realizowałem w czasie kadencji 2014-2018 jako radny powiatu wielickiego. Po ukonstytuowaniu się rady objąłem zaszczytną funkcję Przewodniczącego Rady Powiatu Wielickiego. Jako radny działałem aktywnie przez 4 lata uczestnicząc w sesjach, komisjach, spotkaniach. Zabiegałem i realizowałem ważne dla lokalnej społeczności zadania. Na bieżąco informuję o swoich działaniach na swojej stronie internetowej oraz na facebooku.

 

Działalność w Radzie Powiatu obejmowała różne sfery działalności:

Najważniejsze działania:

Drogi

  • Zjazd z autostrady – powiat od początku wspierał działania związane z budową zjazdu z autostrady. Wizyty w Ministerstwie Infastruktury, spotkania z Ministrem Andrzejem Adamczykiem, a także bardzo konkretna pomoc finansowa w wysokości 4 mln. zł pozwoli nam niedługo cieszyć się wykonaniem tej inwestycji.
  • Przebudowa drogi przez Grabie połączona z przebudową chodników realizowana obecnie jest ważną inwestycją pozwalającą na bezpieczniejsze i sprawniejszy dojazd do Krakowa dla wielu mieszkańców Niepołomic.
  • W trakcie realizacji są prace projektowe dotyczące wykonania chodnika przy ulicy Droga Królewska w Staniątkach.
  • Remont dróg przez Wolę Batorską (obok bloków wojskowych), oraz w Woli Zabierzowskiej

 

Oświata:

- Duże inwestycje oświatowe powstają w powiecie wielickim, rozbudowywane jest liceum ogólnokształcące w Wieliczce, budowane nowe skrzydło w Kampusie Wielickim dla uczniów szkól zawodowych i techników

- powiat mocno wspiera Obserwatorium Astronomiczne w Niepołomicach, co roku przekazując dotację na jego działalność oraz uczestnicząc w projekcie rozbudowy tej placówki

- dużą dbałość przywiązujemy do nagradzania stypendiami naukowymi i artystycznymi wyróżniających się uczniów z terenu powiatu wielickiego, gdzie znaczną część stanowią uczniowie niepołomickich

- przyznawanie stypendiów dla najzdolniejszych uczniów szkół średnich oraz corocznych nagród dla najlepszych sportowców,

 

Współpraca z organizacjami, zdrowie i bezpieczeństwo:

- perełką naszej gminy jest Klasztor w Staniątkach, powiat bardzo angażuje się w pomoc dla sióstr. Wspiera finansowo odbudowę klasztoru. Ostatnio dzięki pomocy powiatu i udzielaniu pożyczki w wysokości 2 mln zł.  Siostry Benedyktynki uzyskały ponad 7 milionową dotację na remont budynków klasztornych.

-powiat mocno wspiera organizacje pozarządowe (kluby, stowarzyszenia), które dzięki dofinansowaniu realizują wiele ciekawych inicjatyw o charakterze kulturalnym, turystycznym i sportowym.

- corocznie dofinansowywane są szczepienia ochronne dla uczniów szkół podstawowych

- finansowo wspierana jest działalność policji, straży pożarnej, sanepidu

 

Działalność społeczna

Jako przewodniczący Rady Powiatu zajmowałem się oprócz organizacji pracy Rady także dbałością o promocję powiatu i jego działalności, przybliżenie tego zagadnienia mieszkańcom. Organizowałem sesje tematyczne, które miały kompleksowo omówić różnorodne zagadnienia jak i dać kierunek zmianom (np. na temat oświaty, czy pozyskiwania funduszy zewnętrznych). Zajmowałem się wspieraniem wielu inicjatyw lokalnych, zawodów sportowych, imprez kulturalnych (np. Bieg za Żubrem, Rajd im. Rotmistrza Pileckiego)

Działając w komisji Budżetu pilnuję, aby powiat odpowiednie środki przeznaczał na zadania inwestycyjne. Udało się zrealizować zakup i przystosowanie budynku do potrzeb mieszkańców, gdzie teraz w jednym miejscu, w dobrych dla przybywających warunkach można załatwić sprawy związane z budową domu, geodezją, kartografią, rejestracją samochodu, czy ochroną środowiska.

Jako członek komisji oświaty, kultury i sportu dbam o inwestycje oświatowe, o wysoki poziom szkół powiatowych. Wielką dbałość przywiązuję do nagradzania i wyróżniania najlepszych sportowców i trenerów z gmin tworzących powiat, które uroczyście były wręczane na sesji rady powiatu.

W Stowarzyszeniu Super Omnia Veritas organizuję coroczne uroczystości upamiętniające katastrofę smoleńską (stowarzyszenie ufundowało tablicę, która mieści się na murach Kościoła w Niepołomicach), zajmujemy się pomocą dla Sióstr w Staniątkach. Byliśmy inicjatorem święta Żołnierzy Wyklętych.

Jestem prezesem MKS Spartakus w Niepołomicach, klubu który już 25 lat  organizuje współzawodnictwo sportowe szkół podstawowych o miano „Najbardziej Usportowionej Szkoły Gminy Niepołomice”, organizuje zawody sportowe, szkoli w sekcjach badmintona i  tenisa stołowego. Dla wielu uczniów jest to jedna z pierwszych szans na przeżycie sportowej przygody, odniesienie sukcesu i możliwość rozwijania swojego sportowego talentu. Klub może poszczycić się wieloma sukcesami sportowymi łącznie z medalami Mistrzostw Polski.

Od wielu lat realizuje swoją pasję jaką jest bieganie. Startuję w maratonach, biegach górskich i lokalnych. Byłem jednym z inicjatorów powstania grupy biegowej w Niepołomicach, która jako „Niepołomice Biegają” prężnie się rozwija, ubogacając sportowe życie naszej miejscowości. Oprócz dbałości o kondycje bieganie wymusza  systematyczność oraz właściwą organizacje czasu.

Rodzina

Pracę w samorządzie oraz działalność społeczną udaje się dobrze pogodzić z życiem rodzinnym. Synowie dorastają. Najstarszy Wojtek, uczeń szkoły średniej działa w harcerstwie, Tomek realizuje się sportowo trenując regularniej piłkę nożną, Najmłodszy Adaś to z kolei bardzo samodzielny chłopiec, badmintonista. Staram się cały zaś wspierać ich w rozwoju osobistym oraz swoich pasji i zainteresowań, działam też w ich szkołach w samorządach klasowych i szkolnych. Na codzień mogę liczyć na wsparcie mojej żony Małgorzaty.

Rodzinny czas spędzamy na wspólnych wycieczkach, wyjazdach rowerowych, narciarskich,  wspólnym dopingowaniu na zawodach sportowych. To wielka radość i źródło energii do wszystkich działań.

 

Informację o wszystkich działaniach można znaleźć na mojej stronie internetowej www.marekburda.pl oraz facebooku.

Zapraszam do kontaktu i współpracy w działaniach dla dobra lokalnej społeczności.

 

Marek Burda